satelit

My přesně víme, kde je naše vozidlo a Vy přesně víte, kde je Váš náklad. V určitých situacích je to nedocenitelná informace. Jinde ji však nemusíte dostat. U nás ano!

V roce 2003 byla vybavena naše vozidla satelitním systémem, který pokrývá celou Evropu a je určen k:
  • on-line sledování pohybu vozidla
  • komunikaci mezi posádkou vozidla a dispečerem
  • monitorování a zasílání dalších dat o vozidle popř. nákladu

Zařízení je nezávislé na obsluze dopravních prostředků, umožňuje programovatelnost na základě našich firemních potřeb a díky satelitní síti ORBCOMM je zcela nezávislé na stávajících pozemních systémech (rádio, GSM sítě).

Pro stanovení pozic mobilních objektů využívá satelitního systému GPS (Global Positioning system). Pomocí speciálního softwaru ORBmap mají naši dispečeři perfektní přehled o pohybu své flotily a mohou tak pružně reagovat na okamžité potřeby našich zákazníků.

Speciální program ORBMap umožňuje dohlížet nad vozovým parkem velmi rychle a snadno. Na přesné digitální mapě Evropy lze kdykoli zjistit polohu našich vozidel.

Celý systém úzce spolupracuje s internetem, což umožňuje ideální propojení dispečerského softwaru s web rozhraním. Díky tomu mají zákazníci s přístupem k internetu ideální možnost sledovat svůj náklad bez nutnosti kontaktovat naše dispečery. Stačí pouze požádat o zpřístupnění vozidla po dobu určité trasy a zákazník si může sám monitorovat pohyb svého zboží.


Obsah: LUKAS TRANSPORT s.r.o. Webdesign: L7 webstyling (c) 2005 - 2007. Všechna práva vyhrazena!