současnost

Naše dopravní firma byla založena v roce 1990. Za období 16-ti let působení na dopravním trhu jsme nasbírali velké množství zkušeností, které jsme se vždy snažili využít ve prospěch našich zákazníků.

Jen díky našim zákazníkům se nám podařilo vybudovat firmu, která si drží své stabilní místo na trhu a která disponuje:

  • Výborným lidským potenciálem = zaměstnanci tvoří stálý a sehraný tým lidí, který je schopen řešit složitou problematiku, o kterou v dopravní branži není nouze
  • Kvalitním ekologickým vozovým parkem = firma se zaměřuje na provozování pouze ekologických vozidel, kdy dosluhující vozidla s nižší známkou (EURO1, EURO2) obměňuje za vozidla, která splňují nejpřísnější ekologické a bezpečnostní normy. Segment našich vozidel umožňuje přepravovat paletové zboží od několika kilogramů až do 25 tun. Disponujeme vozidly o rozdílných užitečných hmotnostech (300kg, 500kg, 1.5t, 3t, 3.5t, 8t, 14t, klasické návěsové soupravy, návěsové soupravy v provedení lowdeck, velkoobjemové přívěsové soupravy 120 cbm).
  • Snahou se neustále zlepšovat = firma se přihlásila, implementovala a úspěšně certifikovala systém jakosti ISO 9001:2000, kterým deklaruje kvalitu poskytovaných služeb. Zavádíme moderní technologie, které nastolují profesionální dimenzi spolupráce mezi námi a našimi zákazníky (satelitní systém, komunikační prostředky řidič-dispečink atd.).
  • Odpovídajícím zázemím = firma si vybudovala areál, ve kterém se nachází velké odstavné plochy pro dopravní techniku, dílnu, kde lze provádět lehké a střední opravy a administrativní budovu, odkud je řízeno veškeré dění. Dále máme k dispozici velké plochy k otevřenému skladování a temperovaný skladovací areál (4000m2), kde jsme schopni zboží pro naše zákazníky nejen skladovat, ale vytvářet i další nadhodnoty (přebalování, distribuce atp.)
Jsme rádi, když Vám můžeme předvést, že umíme.

Obsah: LUKAS TRANSPORT s.r.o. Webdesign: L7 webstyling (c) 2005 - 2007. Všechna práva vyhrazena!